OM


Dette nettstedet ble opprettet av det greske forbundet av industrier og videreforedlere av olivenolje (SEVITEL AMKEPE) og ble finansiert med støtte fra EU og Hellas. Programmet er implementert i følgende land: Nord-Amerika (USA, Canada), Australia, Albania og Norge.

Hovedfokuset for programmet er å informere og øke forbrukernes kunnskap og kjøpernes atferd, men også til å forbedre nøkkelfaktorer i forsyningskjeden rundt den europeiske olivenoljen. Det tar også sikte på å informere forbrukerne så langt som de tilgjengelige salgsargumenter av europeisk olivenolje er opptatt av, samt fremme identifiseringen av PUD og PGI olivenoljer.

Og til slutt, er intensjonen med dette prosjektet å knytte olivenolje med Middelhavskosten og oppfordre folk til å bruke det i matlaging, noe som resulterer i å lykkes sin merverdi.

For ytterligere informasjon
vennligst kontakt:
SEVITEL AMKEPE:

(t) +30 210 3238856

(f) +30 210 3246408

(e) sevitel.amkepe@gmail.com


SEVITEL AMKEPE, en non-profit organisasjon og et ledende organ som representerer privat næringsliv innenn olivenolje i Hellas, kan vise til en historie på 50 år.

SEVITELs mange medlemmer inkluderer de største greske foreldings- og emballasjeindustrier så vel som olivenolje eksportører. Med formål om å hjelpe sine medlemmer i produksjon og markedsføring av et kvalitetsprodukt er det umiddelbart involvert i aktiviteter som bidrar til den generelle forbedringen av sektoren.

Samarbeid med andre forbund:

SEVITEL AMKEPE er et medlem av, og samarbeider med, Føderasjonen av greske Industrier (SEV) i sektorbaserte industrifag, med PSE (Panhellenic Exporters Association) på spørsmål om foredling og disinsentiver for eksport, med SEVE (Eksportørers' Forening for Nordlandige Hellas) og IOBE (Institutt Økonomiske og Industrielle Forskninger). Samarbeider også med EBEA (Industri- og Handels Kammeret av Athen) på spørsmål om informasjon, markedsføring o.l., med Forbundet for Anonyme Bedrifter og LTD, så vel som med HEPO (Hellensk styre for utenlandsk handel) om spørsmål om promotering og opprykk i de utenlandske markedene og mer spesifikt for å fremme gresk olivenolje på markedene i USA, Canada, Australia og Japan.

I tillegg samarbeider SEVITEL med det andre profesjonelle forbundet ESVITE (Hellensk Forbund for Olivenolje Pakkere) for å fremme felles mål og hovedsakelig arbeider med problemene rundt markedsføring av olivenolje. Ikke minst deltar SEVITEL i den Nasjonale Tverrfaglige Organiseringen av olivenolje og oliven (EDOEE) for publisitet og promotering av forbruk av olivenolje, samt i Komiteen for Promotering for merkingen av olivenolje (EPTE) som fungerer innenfor rammene av HEPO.